GO Topsportschool – Hasselt

Oud naar nieuw

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wenst de bestaande onderwijs- en administratieve infrastructuur, die gesitueerd is op diverse locaties in de stad Hasselt, op korte en middellange termijn te vervangen door diverse nieuwbouwprojecten. Het project van de nieuwe topsportschool is hier een onderdeel van. Deze nieuwe topsportschool voor +/-500 leerlingen met inbegrip van een sporthal en kunstgrasvelden wordt voorzien op scholencampus 11de Linie te Hasselt.

Ambitieus

In het programma van de sportschool worden verschillende deelentiteiten zoals sportinfrastructuur, leslokalen voor zowel onder- als bovenbouw en administratie ondergebracht. De sportinfrastructuur omvat een grote sporthal, kleinere sportzalen, polyvalente ruimte en buitensportfaciliteiten. Het onderwijs in deze school wordt verzorgd vanaf de 12 jarige leeftijd. De hoge ambitie heeft geresulteerd in de grootste topsportschool van Vlaanderen. De stad Hasselt heeft zich mee geëngageerd in het project en zal eveneens gebruik maken van de sportinfrastructuur.

1+1=3

In het ontwerp voor de nieuwbouw werd ervoor gekozen om de grotere entiteiten samen te brengen in een sportgebouw en de kleinere structuren in een onderwijsgebouw. De verschillende structuren van constructie en technische ruimtes enerzijds en het gebruik buiten de schooluren gaven hier aanleiding toe. De gebouwen staan geschrankt ten opzichte van elkaar zodat ze twee aan twee een gezamenlijke open ruimte hebben.

Een luifel verbindt de twee overstaande hoeken zodat de twee gebouwen samen met de twee open ruimtes één entiteit vormen. De open ruimtes krijgen een eigen identiteit met het programma van een deels overdekte speelplaats voor enerzijds de onder- en anderzijds de bovenbouw. Elke open ruimte heeft ook een zone met een groenstructuur die zowel voor een aangename sfeer zorgen als voor de nodige schaduw.

De structuur van de luifel zorgt niet allen voor een duidelijke omlijning van de Topsportschool, maar begeleidt de leerling of medewerker tot de twee toegangen van de twee respectievelijke gebouwen. Dit bevordert de leesbaarheid van de site.

Sport

In het sportgebouw wordt een ondersteunend programma van kleedkamers, lockers en bergingen samen met de entree op het gelijkvloers niveau ondergebracht. Deze functies zijn op deze manier ook gemakkelijk te bereiken via de speelplaats en aansluitend de buitensportinfrastructuur. De kleinere zalen zijn een half niveau ingegraven en de multifunctionele ruimte en grote sporthal bevinden zich een half niveau hoger. De multifunctionele ruimte is op hetzelfde niveau gelegen als de grote sporthal waardoor deze samen of afzonderlijk gebruikt kunnen worden. Dit leent zich om de faciliteiten tevens te gebruiken buiten de schooluren.

Masterplan GO! – iov. PXL en GO!

Onderwijs

Het onderwijsgebouw is dusdanig opgebouwd dat zowel de onder- als bovenbouw aparte entiteiten kunnen zijn met een afzonderlijk trappenhuis. De onder- en bovenbouw zijn dus niet horizontaal, maar verticaal van elkaar gescheiden. De standaard leslokalen bevinden zich beneden, de meer gespecialiseerde leslokalen boven. De gespecialiseerde leslokalen huisvesten namelijk minder leerlingen en de standaard leslokalen zijn hierdoor toegankelijker buiten de schooluren. De administratieve functies bevinden zich tevens op de begane grond, zodat deze gemakkelijk bereikbaar zijn. Het begane grond niveau is zodanig opgedeeld dat er drie  afzonderlijke “toegangsstromen” (administratie, boven- en onderbouw) georganiseerd kunnen worden.

Structuur voor een flexibele toekomst

De gebouwenstructuur is zodanig opgebouwd dat er een constructieve midden kern is en een constructieve buitenschil. Hierdoor kan er enige flexibiliteit ingebouwd worden voor de toekomst, wanneer de configuratie van de leslokalen dient aangepast te worden aan nieuwe onderwijsvormen.

De gebouwen worden geconstrueerd uit massieve constructie-elementen om zo voldoende massa te bereiken. Het klimaat blijft hierdoor gemakkelijker beheersbaar. De buitenschil wordt opgebouwd uit een lichte houtskeletconstructie. Het voordeel hiervan is dat het gebouw uitermate goed lucht- en geluidsdicht opgebouwd kan worden met een goede thermisch isolerende werking. Deze bouwmethode verhoogt ook de netto vloeroppervlakte.