Met de oproep tot aanvraag tot deelneming “GO! PPS Hasselt: design & build – private Ontwikkeling” wenst het GO! de bestaande onderwijs en administratieve infrastructuur, die gesitueerd is op diverse locaties in de stad Hasselt, op korte en middellange termijn te vervangen door diverse nieuwbouwprojecten die dienen ontwikkeld te worden op gronden die eigendom zijn van het GO! De financiering van deze grootschalige vernieuwing van de bestaande infrastructuur wordt gevoed vanuit de financiële inkomsten die voortvloeien uit verkoop/projectontwikkeling van diverse gewezen sites van het GO!. Het integrale project omvat aldus in ieder geval de volgende drie onderdelen:

  1. De uitwerking van een ontwikkelingsvisie voor twee nieuwbouw schoolprojecten met een schoolfunctie.
  2. De opmaak van het ontwerp, de opvolging der werken en de bouw (dit is een klassieke design & build opdracht) van een nieuwe topsportschool voor +/- 500 leerlingen met inbegrip van een sporthal en 2 kunstgrasvelden op de campus 11de Linie te Hasselt
  3. De vrij in te vullen zuiver private herontwikkeling op eigen risico in hoofde van de Projectontwikkelaar van vijf gewezen schoolsites met zuiver private binnenstedelijke functies.